Informujemy, że 20 lutego 2024 roku uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej Portal Dostawcy.

Nasi dostawcy będą mieli szybki i łatwy dostęp do informacji o zamówieniach, płatnościach, a także będą mogli z łatwością aktualizować swoje dane.

Od teraz nasi wykfalifikowani / wyselekcjonowani dostawcy będą mogli składać oferty bezpośrednio na naszym portalu, co przyczyni się do większej efektywności i szybkości w procesie zamówień oraz poprawy relacji biznesowych.